The Global City Urban Area Project District 2, Thu Duc – Masterise Homes 的法律

目前,“环球城合法项目”的问题受到了很多客户的关注,那么TGC目前的法律地位如何呢?

The Global City的前身名为“Saigon Binh An”,于2015年获得批准。经过6年的等待和调整,高层和低层区域的规划。从法律上讲,Soho The Global City subdivision每套公寓都有单独的账簿和施工许可证,正在加快进度,争取在2023年交房。

法律 全球城市

法律 全球城市

全球城市的法律里程碑

– Saigon Binh An 于 1999 年 1 月获得胡志明市人民委员会的批准,在位于 An Phu 区的总面积为 120 公顷的土地上进行投资。之后,该项目获准增加安富高尔夫球场的效用,使项目面积在2000年增加到137.4公顷。

在此基础上,本项目决定从2001年1月起将土地收回分配给SDI公司。当时,该项目被称为高尔夫球场、体育和住宅综合体,商品名为西贡高尔夫乡村俱乐部和公寓。

– 到 2021 年 8 月,当 SDI 更改工商注册并调任董事长职位的人员时,该项目被传由“大人物”Masterise Homes 持有并命名为“The Global City”。据统计,截至目前,2021 年至 2022 年初计划和实施的项目相关债券筹集的总价值高达 220,750 亿越南盾(近 10 亿美元)。

– 据此,环球城项目计划成为一个商业综合体,结合高档住宅区,包括:联排别墅、别墅、店屋、高级公寓。定位于成为胡志明市第二市区。

全球城市实施路线图

全球城市实施路线图

 

客户可以看到环球城的法律文件吗?

目前,环球城项目的相关法律文件均未由投资方Masterise Homes对外提供,仅适用于前来办公的客户直接查看。

想要合法参观该项目的客户,请以 5 亿至 10 亿越南盾的金额直接在售楼处 - Thu Duc 市 An Phu 区 Vu Tong Phan 环岛进行合法参观预约。在这里,环球城的法务人员将为客户提供咨询和全面解答。

 

联系项目和法律访问

运营商-销售廊 环球城已经完成,可供客户参观和感受。

欲了解更多信息,请联系热线: 0911525454 (Masterise Homes 销售经理)

经常问的问题

 

环球城目前的法律地位如何?

环球城是胡志明市第一个完全合法的大型市区项目:项目粉皮书,1/500批准,施工许可证,银行担保,...

在环球城交易的客户会签署协议或购买合同吗?

由于该项目有足够的法律程序,客户只需支付10%即可直接与投资者签订销售合同。

新职位

全部
  • 全部
  • 进步
  • 消息
ĐA DẠNG LOẠI HÌNH KINH DOANH, TIỀM NĂNG SINH LỜI BỀN VỮNG TẠI NHÀ PHỐ SOHO

Nhà phố SOHO: Đa dạng loại hình kinh doanh, tiềm năng sinh lời bền vững

The Global City - Khu đô thị kiểu mẫu tại Thành phố Thủ Đức

The Global City – Khu đô thị kiểu mẫu tại Thành phố Thủ Đức

THE LEGEND CONCERT 02: NHẠC SĨ THANH TÙNG – HUYỀN THOẠI CỦA NHỮNG BẢN TÌNH CA VIỆT

THE LEGEND CONCERT 02: NHẠC SĨ THANH TÙNG – HUYỀN THOẠI CỦA NHỮNG BẢN TÌNH CA VIỆT

Masterise Group与Druce(英国)合作,将越南房地产的布局扩展到世界

DRUCE 解释全球城市的吸引力,许多国际客户都在“寻找”

突破性的租金承诺政策 不少客户决定投资SOHO

突破性的租金承诺政策 不少客户决定投资SOHO

房地产项目受益于胡志明市-龙城-豆芽高速公路。

房地产项目受益于胡志明市-龙城-豆芽高速公路。