PROGRESS

Update the progress of The Global City urban area project Thu Duc City, Ho Chi Minh City. Progress information is updated continuously every month from the website: https://theglobal.vn/tien-do/

  1. The SOHO Commercial Townhouse Zone.
  2. The Dinner Square Garden Linked Townhouse Zone.
  3. The High-rise Apartment Zone - Canal Walk.
  4. The Luxury Villa Zone.
  5. The Zone with 100+ Amenities.

What stage is The Global City project in?

  • Hiện tại, dự án The Global City đang ở giai đoạn thi công hạ tầng và xây dựng nhà phố SOHO. Dự án sẽ hoàn thành và bàn giao nhà phố vào đầu tháng 2 năm 2024. Sau đó trong năm mới, dự án sẽ bắt đầu giai đoạn xây dựng các phân khu nhà phố mới, phân khu cao tầng căn hộ, trung tâm thương mại và tiện ích khác.

When will The Global City project be completed?

  • The Global City project is expected to complete all items by the end of 2025 or early 2026.