The Global City project progress in February 2022

Update The Global City urban project progress, Thu Duc city in February in 2022

 

Actual progress The Global City 2

Actual progress The Global City 4

Actual progress The Global City 3

HCMC - Real estate prices in Thu Duc City increased continuously after a year

 

NEW POSTS

ALL
  • ALL
  • PROGRESS
  • NEWS
ĐA DẠNG LOẠI HÌNH KINH DOANH, TIỀM NĂNG SINH LỜI BỀN VỮNG TẠI NHÀ PHỐ SOHO

Nhà phố SOHO: Đa dạng loại hình kinh doanh, tiềm năng sinh lời bền vững

The Global City - Khu đô thị kiểu mẫu tại Thành phố Thủ Đức

The Global City – Khu đô thị kiểu mẫu tại Thành phố Thủ Đức

THE LEGEND CONCERT 02: NHẠC SĨ THANH TÙNG – HUYỀN THOẠI CỦA NHỮNG BẢN TÌNH CA VIỆT

THE LEGEND CONCERT 02: NHẠC SĨ THANH TÙNG – HUYỀN THOẠI CỦA NHỮNG BẢN TÌNH CA VIỆT

Cooperating with Druce (UK), Masterise Group expands distribution of Vietnamese real estate to the world

DRUCE explains the attraction of The Global City, when many international customers "hunt"

Many customers decide to invest in SOHO thanks to a breakthrough rental commitment policy

Many customers decide to invest in SOHO thanks to a breakthrough rental commitment policy

Real estate projects benefit from the Ho Chi Minh City - Long Thanh - Dau Giay expressway.

Real estate projects benefit from the Ho Chi Minh City - Long Thanh - Dau Giay expressway.